Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Tο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ μέσω του Έργου “Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας - Διακρατικές Συνεργασίες” επιχειρεί να (ανα) διαμορφώσει τους όρους έκφρασης και συμμετοχής των εκπαιδευτικών, ώστε η σχολική κοινότητα στο σύνολό της να αξιοποιεί αποτελεσματικά γνώσεις και εμπειρίες για να αντιμετωπίσει παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική καθημερινότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Σκοπός του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένου περιβάλλοντος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κοινότητας, η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών και η επαφή με τη σχολική καθημερινότητα εκπαιδευτικών στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσω διακρατικών συνεργασιών.

Ανακοινώσεις

   
Available on the App Store
Available on the Play Store